Texel Slim Verlicht

Texel Slim Verlicht

Het vernieuwen van de openbare verlichting op Texel is grotendeels afgerond. Ook doorlopen vrijwel alle lichtmasten nu het definitieve schema van dimmen en doven. In woonstraten halveert de lichtsterkte omstreeks 23.00 uur en in de nacht is de verlichting uit. In uitgaancentra en op de ontsluitingswegen gaat de verlichting niet uit in de nacht.

Het project Slim Verlicht op Texel betekent donker waar het kan, licht waar het moet. Texel omarmt duisternis als zogeheten kernwaarde. De volledige vernieuwing van de gehele openbare verlichting is er het gevolg van. Zo zijn alle lichtmasten van de gemeente van LED-verlichting voorzien. Dit leidt tot een enorme energiebesparing. Texel is daarmee hard op weg om de allereerste energieneutrale gemeente van Nederland te worden.

Wat verandert er?

De nieuwe verlichting maakt het mogelijk om de lichtsterkte op afstand aan te passen. De verlichting zal per tijdzone variëren, het licht staat 100% aan, wordt gedimd of uitgezet.

De verlichtingssterkte varieert per zone en is zorgvuldig bepaald. Op enkele plaatsen worden lichtmasten bijgeplaatst, op andere worden ze verwijderd. Sommige lichtmasten komen op een nieuwe locatie te staan. Tevens worden sommige lichtpunten definitief verwijderd. Dit alles is de uitwerking van het zogeheten licht-op-maat-principe. Dit houdt in dat het donker wordt waar het kan, en licht is waar het licht moet zijn.

Gestart met reflectoren

Op diverse rotondes, T-splitsingen en andere locaties zijn reflectoren geplaatst. Er zijn twee typen reflectoren. Het ene type weerkaatst alleen licht. Het andere type geeft zelf licht, dankzij LED-lampje dat met zonne-energie wordt gevoed. Beide typen zijn nu op Texel geïnstalleerd. De gemeente plaatst reflecterende verkeerszuilen. Waar de veiligheid het toelaat, doven de lichtmasten en verwijdert de aannemer deze in een later stadium. De gedoofde lichtmasten zijn onderdeel van de overgangssituatie.

Lichtmasten

Vooral in het buitengebied verdwijnen lichtmasten. In de kernen komen op sommige plaatsen meer lichtmasten te staan, op andere minder. Overal wordt LED-verlichting toegepast en alle verlichting is dimbaar. De uitvoeringsperiode loopt tot maart-april 2016.

Duurzame Openbare Verlichting

Texel krijgt een volledig duurzame verlichting. De uitgangspunten voor de nieuwe verlichting zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Beleidsplan Duurzame Openbare Verlichting 2012. Voor het uiteindelijke ontwerp kreeg de aannemer vervolgens vele eisen mee om aan te voldoen. De nieuwe installatie verlicht de openbare ruimte waar nodig en doet dat op een andere wijze dan voorheen. Er is een telefoonnummer voor bewoners die vragen of klachten hebben over de LED-verlichting, de locaties van de lichtmasten of over de keuze voor het doven van verlichting. Tijdens de installatieperiode voorziet de aannemer mensen graag van meer informatie en neemt meldingen en klachten in behandeling. De aannemer bespreekt alle klachten met de gemeente.

Bron: texelgeefenergie.nl

Lichthinder informatie

Naam Gemeente Texel
Adres Emmalaan 15
Plaats 1791 AT Den Burg
Soort licht Openbare verlichting

Media


Deel op