Het Waddengebied

19 juli 2017


Wanneer zag u voor het laatst een vallende ster? Zodra het in Nederland donker wordt, gaat overal het licht aan. Daardoor wordt de sterrenhemel steeds meer aan ons oog onttrokken. Het waddengebied is een van de duisterste plekken van Nederland. Dit is een belangrijke kwaliteit van een landschap, voor zowel dier als mens. Zo verstoort kunstlicht het natuurlijke gedrag van bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en draagt duisternis bij aan een unieke natuurbeleving voor de mens. Op de wadden zijn er veel meer sterren te zien dan in de randstad.
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van zo’n duister gebied, zo dicht bij de Randstad, is bijzonder en uniek in de wereld.

Intentieverklaring: op naar een ‘Dark Sky’

Maar ook in het waddengebied is het ’s nachts niet helemaal donker. Daarom hebben 43 partijen* op zaterdagavond 29 oktober 2016, tijdens de Nacht van de Nacht, een intentieverklaring getekend om te komen tot een ‘Dark Sky’ voor het hele waddengebied.

Het doel van de intentieverklaring is dat duisternis een kernkwaliteit wordt van het hele Waddengebied en een unieke toeristische belevenis van Werelderfgoed Waddenzee. Want als het op de wadden ´s nachts altijd donker is, zal dit ook goed zijn voor het toerisme. De donkere nacht zal een trekpleister zijn voor mensen die op zoek zijn naar een unieke natuurbeleving. Het waddengebied is dan de plek, op een uurtje afstand van de Randstad, waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula´s, sterren en planeten.

Het uitvoeringsprogramma in 2018

De intentieverklaring in 2016 heeft geleid tot een eerste versie van het ‘uitvoeringsprogramma’ dat duisternis als kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee vergroot. Het programma is opgesteld door het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en stichting Feel The Night, in nauwe samenwerking met het internationale programma van NightLight dat getrokken wordt door de Provincie Fryslân. In het uitvoeringsprogramma staat wie er aan meewerken en wat ieders rol is en uiteraard heel wat uit te voeren projecten. Het is een levend document dat kan groeien met meer concrete projecten.

Onderdelen van het programma zijn onder andere een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het doel is uiteindelijk om te komen tot:

  • meer duisternis in het Waddengebied (goed voor mens en dier);
  • betere beleving van duisternis;
  • meer bewustwording over duisternis.

 

Meer informatie

Het volledige uitvoeringsprogramma kun je hier downloaden. Daarnaast vind je meer informatie op de volgende websites:

* De ondertekenaars van de intentieverklaring: Waddenprovincies, Waddeneilanden, RWS, Ministerie EZ, Ver. Waddenzee Gemeenten (gemeenten vaste wal, Den Helder tot aan gemeente Oldambt),  Coalitie Wadden Natuurlijk (Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), Waddenzeehavens, Nationale Parken Waddengebied (Schiermonnikoog, Lauwersmeer en Duinen van Texel), Natuur en Milieufederaties.

 

RBS_2492

Fotograaf: Rutger Bus

 

Deel op