N513 en N510 (Provinciale wegen)

N513 en N510 (Provinciale wegen)

Mogelijke toekomstige bedreiging: Op de Zeeweg naar Castricum aan Zee en de Zeeweg naar Bergen aan Zee (beide gelegen in Natura 2000 gebied) dreigt openbare verlichting te komen. Dit is een wens van gemeenten.

Lichthinder informatie

Naam N513 en N510 (Provinciale wegen)
Adres Zeeweg Castricum en Zeeweg Bergen aan Zee
Plaats Castricum en Bergen
Soort licht Openbare verlichting
Deel op